Des que comencés la crisi i després de les fortes caigudes de les borses, per la repercussió directa d’aquestes sobre les rendes variables, els Plans de Pensions es van veure seriosament afectats. Fins a aquest moment els plans de pensions havien estat un producte rendible pels beneficis que els seus alts interessos generaven i per comptar amb avantatjoses deduccions fiscals, però van passar a ser un parany de pèrdues, que afectaven i afecten directament el capital aportat.

Fins fa tot just 5 anys no hi havia forma de “escapar” d’un Pla de Pensions per la impossibilitat de rescatar els diners invertits, tret que existís causa de força major, i per no poder traspassar el fons a un més segur. Deixar de fer aportacions va ser una de les mesures més populars, però en cap cas la millor solució, ja que els resultats negatius seguien i segueixen afectant irremediablement al capital invertit.

Des del passat 1 de gener de 2008 el Reglament d’IRPF (aprovat per RD de 2007.03.30) autoritza per primera vegada a traspassar un Pla de Pensions Individual (PPI) a un Pla de Previsió Assegurat (PPA), aquest últim amb una rendibilitat petita però GARANTIDA, comptant a més amb una participació en beneficis.

Quins BENEFICIS té a dia d’avui fer un traspàs de PPI a PPA?

  • L’avantatge immediata és deixar de perdre diners, el component especulatiu de renda variable desapareix, passant a ser un fons garantit.
  • Realitzar un traspàs de PPI a PPA no té cap cost directe.
  • Un cop realitzat el traspàs no és necessari seguir realitzant aportacions al fons.

El PPA té els mateixos avantatges fiscals que un pla de pensions PPI.

Des de New Risk t’assessorarem de forma clara, objectiva i amb seguretat, ajudant-te a prendre la millor decisió d’on invertir els estalvis, per la teva jubilació.

Ningú pot garantir que arribat el moment de la nostra jubilació gaudirem d’una pensió pública, les notícies i estadístiques que rebem ho confirmen. Un Pla de Previsió Assegurat garanteix que arribada la nostra jubilació podrem capitalitzar el total dels diners invertits, més els interessos, o bé, rebre els nostres estalvis en forma de renda mensual.

Assegura’t l’estabilitat econòmica per la teva jubilació.