L’assegurança de la llar és un producte dels denominats multirisc, és a dir, dins d’un mateix contracte podem combinar diferents garanties per cobrir les adversitats a les quals pot estar exposat el nostre habitatge, com el robatori, els danys per aigua, danys elèctrics, incendi, explosió, etc. Igualment es poden cobrir les reclamacions derivades dels danys que puguem ocasionar a tercers (filtracions d’aigua per fuita, incendi, etc…) a través de la garantia de Responsabilitat Civil. Destacar la inclusió del Servei d’Assistència 24h/365 dies, des d’on ajudaran a resoldre qualsevol imprevist que pugui succeir-nos en qualsevol moment.

Des de New Risk t’assessorarem a escollir la companyia, les garanties i amb els límits que precisis, brindant-te un producte final ajustat a les característiques de la teva llar, per tant a les teves necessitats.