Totes les embarcacions d’esbarjo impulsades a motor, incloses motos d’aigua, i les que superin els 6 metres d’eslora, estan obligades a subscriure una assegurança obligatòria de responsabilitat civil que servirà per fer front a les reclamacions, danys materials o personals, produïdes per l’embarcació a tercers, quan aquesta es trobi a flotació.

Però, i si tenim un accident fortuït sense que hi hagin tercers implicats? Es poden assegurar els danys propis de l’embarcació? La resposta és SÍ, a més d’assegurar els danys que puguem ocasionar a tercers, podem contractar la garantia complementària de danys propis, popularment coneguda com tot risc, amb o sense franquícia.

Algunes embarcacions disposen en el seu interior equips de navegació, efectes personals i / o mobiliari de cert valor, exposats a diferents riscos com ara el robatori i / o danys produïts per un possible accident fortuït. Podem assegurar aquests riscos? Un cop més, la resposta és SI.

Des de New Risk t’assessorem sobre la conveniència de contractar unes garanties o altres, tenint en compte les característiques de la teva embarcació i les teves necessitats.