Una pòlissa de D&O (Directors & Officers) és una assegurança de Responsabilitat Civil que protegeix als administradors i alts càrrecs directius, les decisions dels quals els comprometen front a tercers.

A través d’una assegurança de D&O es cobreixen les despeses de defensa dels assegurats (costes judicials, despeses i honoraris de la defensa d’una reclamació que pot incloure: les despeses d’apel·lacions, les despeses de constitució de fiances civils i les necessàries per garantir la llibertat provisional de l’assegurat), així com les possibles indemnitzacions a les que siguin condemnats els assegurats pels tribunals, com a conseqüència de la realització d’un acte incorrecte per acció o omissió i que doni lloc a cobertura.

A diferència d’altres responsabilitats que pugui tenir l’empresa, la RC D&O és una pòlissa que cobreix la responsabilitat civil individual de la persona, del directiu o administrador, per la qual cosa aquesta assegurança cobra especial rellevància si volem salvaguardar el nostre patrimoni particular.