El desenvolupament natural de qualsevol activitat empresarial, industrial o comercial, comporta l’exposició a diferents riscos fortuïts que poden causar sinistres que afectin directament al patrimoni de la nostra PIME, riscos que no estan a les nostres mans prevenir-los, però dels quals es pot assegurar el perjudici econòmic que originin.

Una pòlissa Multirisc PIME és un contracte d’assegurança a través del qual es poden subscriure diferents garanties per cobrir els riscos als quals està exposada la PIME, partint de cobertures bàsiques com ara:

 • Incendi
 • Explosió
 • Caiguda de llamp
 • Danys per fum
 • Xoc i impacte de vehicles
 • Actes de Vandalisme o malintencionats
 • Danys per aigua
 • Danys per l’acció de la pluja, vent o neu

I es pot complementar amb garanties opcionals i més àmplies, com ara:

 • Trencaments de vidres
 • Robatori, atracament o espoliació
 • Responsabilitat civil d’explotació / Patronal / Productes / Locativa / Immobiliària / Treballs fora del recinte, etc …
 • Defensa i fiances
 • Danys a equips electrònics
 • Avaria de maquinària
 • Pèrdues de beneficis
 • Transports
 • Etc ..

Des New Risk t’assessorarem personalment a l’hora de decidir la conveniència de contractar un producte amb garanties més o menys àmplies, adaptant-lo a l’activitat que desenvolupis i per tant de les necessitats reals que tingui el teu negoci.