Les pòlisses d’accidents cobreixen un límit establert o escollit, pels riscos de mort o d’invalidesa (en qualsevol dels seus graus), sempre que es produeixi com a conseqüència d’un “accident”.

Les Assegurances d’Accidents Col·lectives podríem catalogar-les en dos grans grups:

1. Accidents Conveni:

S’ asseguren, com a mínim, les garanties i límits exigits al Conveni Laboral al que està subjecta l’empresa. Les agències de viatges estan acollides a un mateix conveni Estatal que les obliga a Contractar una pòlissa d’Accidents Conveni, a partir del primer treballador contractat.

2. Col·lectiu d’Accidents Personals – (nominats)

L’empresa, bé sigui per voluntat pròpia o de comú acord comú amb els seus treballadors, contracta una pòlissa amb les garanties i límits desitjats.