El turisme d’aventura ha augmentat la seva demanda incrementant l’índex de viatges considerablement. Per aquest motiu és necessari que les agències de viatge disposin d’una cobertura específica per a aquesta tipologia de viatges on poden esdevenir situacions menys previsibles per la pròpia característica de l’activitat. És habitual que en aquest tipus de viatges es practiquin esports d’aventura amb un component de risc una mica més elevat que convé avaluar per la seguretat dels nostres clients.

De la mateixa manera que l’organització d’aquest tipus de viatges requereix una gran especialització i experiència, requereix igualment estar perfectament assegurat amb la pòlissa més completa.

NEW RISK estudiarà el tipus de programa de Viatge d’Aventura i adequarà les millors garanties i límits al viatge ofert.