assegurances per tour operadors

Les programacions dissenyades pels Tour Operadors requereixen del complement indispensable d’una assegurança de viatge. Un benefici tant per a l’organitzador del viatge, que vetllarà per les cobertures necessàries per al viatger, així com per a l’assegurat, que accedirà a un viatge amb més garanties.

Són molts els ingredients que formen part en un viatge dissenyat a nivell tour operació, per aquest motiu, New Risk assessora a les agències dissenyant una estratègia per reduir el cost de les assegurances incloses o augmentant la venda de les assegurances opcionals, que aportaran uns ingressos extraordinaris a la venda del paquet, augmentant el servei i la qualitat. Aquests productes òptims per als viatgers poden ser almenys de tres tipus:

  • ASSEGURANÇA D’INCLUSIÓ: Prioritzem l’oferta de preus competitius, on les cobertures bàsiques i imprescindibles queden resoltes segons l’estratègia empresarial de cada agència de viatges.
  • ASSEGURANÇA OPCIONAL: Permetent tant a l’organitzador del viatge, com a l’assegurat, disposar de cobertures més àmplies aplicant un suplement voluntari.
  • ASSEGURANÇA MIXTA: Es tracta d’una combinació de les anteriors modalitats.

New Risk és el teu partner adequat, perquè pensem en els requisits fonamentals tant per al Tour Operador, com per al viatger assegurat.