En els viatges de negocis és important atendre dos punts fonamentals, la pròpia activitat de l’empresa i l’assistència necessària en funció de l’activitat que s’exerceixi.

Com que l’exportació és un punt clau i essencial per a moltes empreses, aquestes es veuen en l’obligació de desplaçar als seus treballadors tant a nivell nacional com internacional. Aquest tipus de desplaçaments requereixen unes cobertures específiques, però també hem d’atendre i estudiar la pròpia activitat de l’empresa, especialment les de tipus tècnic, que suposin uns riscos afegits pel desenvolupament de la professió.

New Risk assessora a cada empresa sobre les necessitats puntuals i globals que puguin tenir els seus treballadors o directius en els seus viatges de negocis, fins i tot en països amb una situació compromesa a nivell polític-social, on es requereix d’un tractament més precís per oferir les cobertures concretes, que permetin en tot moment aportar a l’empresa la tranquil·litat necessària de saber que el seu capital humà està sempre ben recolzat.

Segmentem els tipus de pòlisses d’assegurança per a viatges de negocis en les següents modalitats:

  • TEMPORALS: Assegurances pensades per assegurar els viatges realitzats puntualment pel personal de l’empresa.
  • ANUALS: Aquesta modalitat està dissenyada per a persones que viatgen amb assiduïtat i sempre que les estades no superin els 90 dies consecutius de viatge.
  • ANY LLARGA ESTADA: Pensat per a treballadors que passen llargues temporades desplaçats, més de 90 dies consecutius.

Oferim cobertures específiques, fins i tot per a activitats empresarials que comporten major risc, més enllà d’un treballador que realitza la seva jornada laboral en un despatx o davant l’ordinador, com poden ser: mecànics industrials, enginyers, corresponsals de premsa, etc