Normalment les estades són de durada breu, una setmana com a màxim. Les destinacions normalment són properes, per norma general, on és possible que no es requereixi de la contractació d’un servei de transport perquè podem realitzar-ho amb el nostre propi vehicle. No obstant, això no redueix la possibilitat de riscos que hem de cobrir i/o contemplar.

Principalment recomanem disposar de la cobertura per a les despeses d’anul·lació, al mateix temps estudiar les possibles cobertures que hem d’afegir per oferir una millor experiència als nostres assegurats. Aquest tipus de productes estan especialment pensats per a agències de viatge que disposen d’un producte basat en estades i que volen aportar un valor afegit pel que fa a assistència i despeses d’anul·lació.