Contractar amb suficient antelació el viatge comporta tot un ventall d’avantatges. Tenir més facilitat per escollir la destinació desitjada i segurament obtenir condicions més avantatjoses de preus.

Últimament han proliferat les programacions que ofereixen un descompte especial per avançar la compra d’un dels seus paquets.

No obstant això, de manera involuntària, però no per això menys important, la contractació d’un viatge incrementa el nivell de risc per fets fortuïts que puguin succeir des del moment de la contractació fins a la data de sortida i que ens puguin arribar a impedir viatjar, representant a més d’una frustració important, un perjudici econòmic; podent arribar a perdre Total o Parcialment el que hem pagat pel nostre viatge.