Disposar d’una bona assegurança que recolzi l’organització d’un congrés o convenció és pràcticament obligatori. El valor diferencial és l’assistència oferida als participants en cas que es donin esdeveniments no previstos com: modificació de dates, anul·lacions, atenció mèdica, etc. Tenir una correcta cobertura per als participants al congrés o convenció pot determinar el ‘savoir-faire’ d’un bon organitzador, repercutint en una imatge positiva per a futures convocatòries.

Estudiem cada cas, tenint en compte les particularitats concretes, podent assegurar en cas de cancel.lació del congrés les partides pressupostàries que considerem, les necessitats dels assistents sense importar la seva procedència, així com situacions atípiques que s’allunyen de l’abast de qualsevol organitzador.

Al mateix temps, es tracta d’una garantia per a l’organitzador del congrés o convenció; poder tenir un marge de maniobra, en cas de ser necessari, de disposar d’una correcta cobertura que empari les circumstàncies que puguin afectar al bon desenvolupament de l’esdeveniment